« Dan 3:2 Księga Daniela 3:3 Dan 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy są się sebrali sługi, mistrzowie a sędzie, wojewody a ślachcicy, a lepszy, jiż to byli nad mocmi ❬...❭
2.WUJEK.1923Tedy się zgromadzili przedni panowie, urzędnicy i sędziowie, książęta i tyrani i przedni ludzie, którzy byli na władzach postanowieni, i wszyscy przedniejsi z krain, aby się zeszli na poświęcenie bałwana, który był podniósł król Nabuchodonozor, i stali przed bałwanem, który był postawił król Nabuchodonozor.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się zgromadzili książęta, starostowie i hetmani, starsi, poborcy, w prawach biegli, urzędnicy, i wszyscy przełożeni nad krainami ku poświęcaniu obrazu, który był wystawił Nabuchodonozor król, i stanęli przed obrazem, który był wystawił Nabuch odonozor.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabuchodonozor; i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor.
5.TYSIĄCL.WYD1Wtedy się zgromadzili satrapowie, namiestnicy, gubernatorowie, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, starostowie i wszyscy urzędnicy krain na poświęcenie posągu, który postawił król Nabuchodonozor, i stanęli przed posągiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Zebrali się, więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor.
7.BRYTYJKAZgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar.
8.POZNAŃSKAZgromadzili się tedy satrapowie, przełożeni, namiestnicy, radcy, skarbnicy, prawnicy, sędziowie i wszyscy zwierzchnicy prowincji na poświęcenie statui, którą wystawił król Nebukadnezar, i stanęli przed statuą, którą on wzniósł.
9.WARSZ.PRASKAKiedy więc zebrali się wszyscy satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, biegli w prawie i wszyscy przełożeni prowincji na uroczyste odsłonięcie posągu, wzniesionego przez króla Nabuchodonozora, i ustawili się już przed posągiem wzniesionym przez króla Nabuchodonozora,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zgromadzili się książęta, namiestnicy, dowódcy, sędziowie, poborcy, biegli w prawach, urzędnicy i wszyscy przełożeni krain, na poświęcenie obrazu, który wystawił król Nabukadnecar oraz stanęli przed obrazem, który wystawił Nabukadnecar.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. I stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem.