« Dan 4:26 Księga Daniela 4:27 Dan 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto, królu! niech ci się podoba rada moja, a grzechy twoje jałmużnami odkupuj, a nieprawości twe miłosierdziem nad ubogimi: podobno odpuści grzechy twoje.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż o królu! rada moja niech ci się podoba, a grzechy twoje przerwij sprawiedliwością, a nieprawości twoje miłosierdziem nad utrapionym, owa snać stanie się przedłużenie pokoju twego.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada i przerwij swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje nieprawości miłosierdziem nad biednymi; może przedłuży się twój pokój.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:24) Przeto rada moja, królu, niech ci będzie miłą: grzechy twoje okupuj dobrymi uczynkami, a nieprawości twoje miłosierdziem nad biednymi, jeżeli szczęście twoje ma być długie».
5.TYSIĄCL.WYD5(4:24) Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwała.
6.BRYTYJKA(4:24) Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada: Zmaż swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe!
7.POZNAŃSKA(4:24) Dlatego, królu - niech ci się spodoba moja rada - grzech twój okup sprawiedliwością a nieprawości twoje miłosierdziem nad biednymi, jeśli ma być długie twoje powodzenie.
8.WARSZ.PRASKA(4:24) A teraz posłuchaj, o królu, mojej rady: postaraj się dziełami sprawiedliwości okupić swoje grzechy i wszystkie swoje niegodziwości okazując miłosierdzie ubogim, żebyś mógł cieszyć się długim spokojem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada: Gdy nastąpi wydłużenie twej pomyślności twoje winy przerwij sprawiedliwością, a przewrotność miłosierdziem nad utrapionymi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:24) Dlatego, królu, posłuchaj mojej rady: Zerwij ze swoimi grzechami przez postępowanie sprawiedliwe, a ze swoimi winami - przez miłosierdzie nad ubogimi. To może przedłużyć twoje powodzenie!