« Oze 1:6 Księga Ozeasza 1:7 Oze 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nad domem Juda zmiłuję się i zbawię ich w Panu, Bogu ich: a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz i przez wojnę i przez konie i przez jezdne.
2.GDAŃSKA.1881Ale nad domem Judzkim zmiłuję się, i wybawię ich przez Pana, Boga ich, a nie wybawię ich przez łuk, i przez miecz, i przez wojnę, i przez konie i przez jezdnych.
3.GDAŃSKA.2017Ale zlituję się nad domem Judy i wybawię go przez PANA, jego Boga, lecz nie wybawię łukiem ani mieczem, ani wojną, ani końmi, ani jeźdźcami.
4.CYLKOWWszakże dom Judy ułaskawię i wybawię ich przez Wiekuistego Boga ich, ale nie wybawię ich przez łuk i miecz i wojnę, przez rumaki i jeźdźców!
5.MICHALSKIAle lud Judzki miłować będę, i zbawię ich dlatego, żem Jahwe Bóg ich, a nie zbawię ich z pomocą łuku i miecza i włóczni, koni i jazdy!
6.TYSIĄCL.WYD5Domowi Judy okażę jednak swą litość, znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. Nie ocalę ich jednak za pomocą łuku i miecza ani też wojny, koni czy jeźdźców.
7.BRYTYJKALecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy.
8.POZNAŃSKA(Domowi Judy natomiast okażę miłosierdzie i wybawię ich przez Jahwe, ich Boga. Nie wybawię ich jednak łukiem, mieczem i wojną, ni przez rumaki i jeźdźców!)"
9.WARSZ.PRASKABędę natomiast kochał dom Judy i ocalę go, za sprawą ich Pana i Boga. Nie posłużę się przy tym ani łukiem, ani mieczem, ani wojną, ani końmi, ani jeźdźcami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak dom Judy ułaskawię i wybawię ich przez WIEKUISTEGO, ich Boga; lecz nie wybawię ich przez łuk, miecz, wojnę, ani przez rumaki i jeźdźców!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez PANA, ich Boga, lecz nie stanie się to za pomocą łuku, miecza, wojny, koni ani rydwanów!
12.TOR.PRZ.A jednak domowi Judy okażę zmiłowanie i wybawię ich przez Jhwh, ich Boga, lecz nie wybawię za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jeźdźców.