« Oze 1:8 Księga Ozeasza 1:9 Oze 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Nazów imię jego Nie lud mój; boście wy nie lud mój, i Ja nie będę waszym.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Nazów imię jego Loami; boście wy nie ludem moim, a Ja też nie będę waszym.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział: Nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście moim ludem, ja też nie będę waszym Bogiem.
4.CYLKOWI rzekł: Nazwij imię jego Lo-ammi! boście wy nie lud Mój, a Ja nie będę waszym.
5.MICHALSKII powiedział: Nazwij imię jego Niemójlud; bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem dla was Jestem!
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Pan: Nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście mym ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.
7.BRYTYJKAI rzekł Pan: Daj mu na imię Niemójlud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.
8.POZNAŃSKARzekł wtedy [Jahwe]: "Nazwij go: "Nie mój lud"! Bo nie jesteście już ludem moim, a Ja nie jestem Bogiem waszym."
9.WARSZ.PRASKANazwij go „Nie mój lud”, bo nie jesteście już moim ludem i Ja nie jestem waszym Bogiem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Pan powiedział: Nazwij jego imię Lo–Ammi! Bo wy nie jesteście Moim ludem, a Ja nie będę waszym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział: Daj mu na imię Nie-mój-lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie będę waszym JESTEM.
12.TOR.PRZ.I Jhwh powiedział: Nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie będę dla was Bogiem.