« Oze 11:12 Księga Ozeasza 12:1 Oze 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ephraim pasie wiatr, chodzi za gorącem, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Assyryjczykami stanowił i oliwę do Egiptu woził.
2.GDAŃSKA.1881Efraim się karmi wiatrem, a goni wiatr wschodni, przez cały dzień mnoży kłamstwo i spustoszenie; bo przymierze z Assyryjczykami stanowi, i oliwę do Egiptu wynosi.
3.GDAŃSKA.2017Efraim karmi się wiatrem, goni za wiatrem wschodnim. Przez cały dzień mnoży kłamstwo i spustoszenie, bo zawiera przymierze z Asyryjczykami i wynosi oliwę do Egiptu.
4.CYLKOW(12:2) Efraim ugania się za wiatrem, a pędzi za wichrem; z dniem każdym mnoży kłamstwo i ucisk, przymierze zawierają z Aszurem, a oliwę się wyprawia do Micraim.
5.MICHALSKI(12:2) Efraim ugania się za wiatrem i ściga burze, dzień w dzień mnoży kłamstwo i fałsze, Przymierze z Assyrją zawierają i do Egiptu oliwę zanoszą!
6.TYSIĄCL.WYD5Efraim pasie się wiatrem, za wichrem wschodnim wciąż biega; pomnaża kłamstwa i gwałty, zawiera przymierze z Asyrią, a do Egiptu wywozi oliwę.
7.BRYTYJKA(12:2) Efraim pasie wiatr, goni nieustannie za wschodnim wiatrem, pomnaża kłamstwo i gwałt; zawiera przymierze z Asyrią, a Egiptowi dostarcza oliwy.
8.POZNAŃSKAEfraim goni za wiatrem, ugania się za wiatrem wschodnim; z każdym dniem mnoży kłamstwo i gwałt! Zawierają układ z Asyrią, a do Egiptu zawożą oliwę.
9.WARSZ.PRASKA(12:2) Efraim pasie się wiatrem, ciągle goni za wichrem ze wschodu, kłamstwa kładzie na kłamstwa i przemoc jedną na drugą. Z Asyrią zawiera przymierze, Egiptowi dostarcza oliwy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Efraim ugania się za wiatrem, pędzi za wichrem; z każdym dniem mnoży kłamstwo i ucisk; zawierają przymierze z Aszurem, a oliwę wysyła się do Micraim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:2) Efraim pasie się wiatrem, cały dzień pogania wiatr pustyni. Mnoży kłamstwo i gwałt. Sprzymierza się z Asyrią i oliwę śle Egiptowi.
12.TOR.PRZ.Efraim karmi się wiatrem i goni wiatr wschodni. Każdego dnia mnoży kłamstwo i gwałt. Zawierają przymierze z Asyryjczykami i przynoszą oliwę do Egiptu.