« Oze 12:1 Księga Ozeasza 12:2 Oze 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak prawo Pańskie z Juda, i nawiedzenie nad Jakóbem według dróg jego, i według wynalazków jego odda mu.
2.GDAŃSKA.1881Ma też Pan poswarek z Judą, a nawiedzi Jakóba według dróg jego, według spraw jego odda mu.
3.GDAŃSKA.2017PAN wiedzie też spór z Judą i ukarze Jakuba według jego dróg, odda mu według jego czynów.
4.CYLKOW(12:3) Ale ma spór Wiekuisty z Judą, a nawiedzić chce Jakóba wedle dróg jego, wedle spraw jego mu odpłacić.
5.MICHALSKI(12:3) Także z Judeą Jahwe toczy spór! I pomści się nad Jakóbem za jego postępki, i odpłaci Mu za jego uczynki!
6.TYSIĄCL.WYD5Pan wiedzie spór z Judą, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki.
7.BRYTYJKA(12:3) Pan ma sporną sprawę z Izraelem, ukarze Jakuba za jego postępowanie; odpłaci mu według jego uczynków.
8.POZNAŃSKAJahwe pozwie Judę na sąd; ukarze Jakuba za jego postępki i odpłaci mu według jego uczynków.
9.WARSZ.PRASKA(12:3) Dlatego powiedzie Pan przed sąd Izraela, ukarze Jakuba za jego złe czyny i zapłaci mu tak, jak na to zasłużył.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale WIEKUISTY ma spór z Judą i chce nawiedzić Jakóba według jego dróg, według jego spraw mu odpłacić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:3) Pan wiedzie spór z Judą, ukarze Jakuba stosownie do jego dróg, odpłaci mu według jego czynów.
12.TOR.PRZ.I wiedzie Jhwh spór z Judą i ukarze Jakuba według jego dróg, odda mu według jego czynów.