« Oze 12:2 Księga Ozeasza 12:3 Oze 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W żywocie podchwycił brata swego, a mocą swą zdarzyło mu się z Aniołem.
2.GDAŃSKA.1881Jeszcze w żywocie za piętę dzierżył brata swego, a mocą swoją mężnie sobie poczynał z Bogiem.
3.GDAŃSKA.2017Jeszcze w łonie ujął on za piętę swego brata, a swoją siłą mężnie zmagał się z Bogiem.
4.CYLKOW(12:4) Jeszcze w żywocie, brata swego za piętę trzymał, a następnie w sile swej z bóstwem walczył.
5.MICHALSKI(12:4) W łonie podchodził swego brata, w męskich latach swych z Bogiem walczył;
6.TYSIĄCL.WYD5Już w łonie matki oszukał on brata, a w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.
7.BRYTYJKA(12:4) Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem.
8.POZNAŃSKAW łonie matki ujął za piętę swego brata, a w sile wieku walczył z Bogiem;
9.WARSZ.PRASKA(12:4) Już w łonie matki oszukał swego brata a gdy stał się dorosłym mężem, walczył z samym Bogiem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jeszcze w łonie trzymał za piętę swego brata, następnie w swej sile walczył z bóstwem;
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:4) Już w łonie matki przechytrzył swego brata, a w sile wieku zmagał się z Bogiem.
12.TOR.PRZ.Już w łonie matki chwycił on za piętę swojego brata, a w sile wieku zmagał się z Bogiem.