« Oze 12:3 Księga Ozeasza 12:4 Oze 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przemógł Anioła i był posilon, płakał i prosił go: w Bethelu znalazł go, a tam mówił z nami.
2.GDAŃSKA.1881Mężnie, mówię, sobie poczynał z Aniołem, a przemógł; płakał i prosił go; w Betelu go znalazł, i tam mówił z nami.
3.GDAŃSKA.2017Mężnie zmagał się z Aniołem i go przemógł. Płakał i go prosił. Znalazł go w Betel i tam z nami rozmawiał;
4.CYLKOW(12:5) Tak, pasował się z aniołem a przemógł go, płakał on i błagał go - w Bethel znalazł on nas, a tam z nami pomówił.
5.MICHALSKI(12:5) walczył z Aniołem i podołał, zapłakał i o litość błagał!
6.TYSIĄCL.WYD5Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Go o łaskę - spotkał Go w Betel. Tam z nami rozmawiał.
7.BRYTYJKA(12:5) Walcząc z aniołem zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie; w Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał:
8.POZNAŃSKAwalczył z aniołem i odniósł zwycięstwo, płakał i błagał Go o zmiłowanie; odnalazł Go potem w Betel i tam rozmawiał z Nim.
9.WARSZ.PRASKA(12:5) [Z aniołem się zmagał i zdołał go pokonać]. Płacząc żebrał Go o łaskę, spotkał Go w Betel i tam z nim rozmawiał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak, mocował się z aniołem i go przemógł, płakał i go błagał; a w Betel nas znalazł i tam z nami pomówił.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:5) Mocował się z aniołem - i zwyciężył. Płakał - i dostąpił miłosierdzia. W Betel - tam spotkał Boga i tam razem z Nim rozmawiał.
12.TOR.PRZ.Walczył z aniołem i zwyciężył. Płakał i zabiegał o Jego przychylność. Znalazł Go w Betel i tam z nami rozmawiał;