« Oze 7:10 Księga Ozeasza 7:11 Oze 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stał się Ephraim jako gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Assyryjczyków szli.
2.GDAŃSKA.1881I stał się Efraim jako gołębica głupia, nie mająca serca; Egiptu przyzywają a do Assura się uciekają.
3.GDAŃSKA.2017Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca. Przyzywają Egipt, uciekają do Asyrii.
4.CYLKOWA zachowywał się Efraim jako gołębica zwiedziona, bezrozumna: Micraim przyzywali, do Aszuru szli.
5.MICHALSKIEfraim jest podobny do gołębicy naiwnej i nierozumnej! Do Egiptu wołali (o pomoc), do Asyrji chodzili!
6.TYSIĄCL.WYD5Efraim jest jak gołąb naiwny i głupi: wzywają Egipt, idą do Asyrii.
7.BRYTYJKAI Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny: Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii.
8.POZNAŃSKAEfraim jest jak gołąb, naiwny, nierozumny; przyzywają [na pomoc] Egipt, do Asyryjczyka się uciekają.
9.WARSZ.PRASKAEfraim jest jak gołąb łatwy do oszukania, pozbawiony rozsądku. Egipt wzywają na pomoc, za Asyrią się uganiają.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Efraim zachowywał się niczym zwiedziona, bezrozumna gołębica – przyzywali Micraim, szli do Aszuru.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEfraim stał się jak gołąb głupi, bez rozumu! Wzywali Egipt, poszli do Asyrii!
12.TOR.PRZ.I stał się Efraim jak naiwna gołębica bez rozumu. Przyzywają Egipt, poszli do Asyrii.