« Oze 7:11 Księga Ozeasza 7:12 Oze 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy pójdą, zastawię na nie sieć moję, jako ptaka powietrznego potargnę je, skarżę je według słuchania zgromadzenia ich.
2.GDAŃSKA.1881Ale gdy odejdą, rozciągnę na nich sieć moję, a jako ptastwo niebieskie potargnę ich; skarzę ich, jako im o tem powiadano w zgromadzeniu ich.
3.GDAŃSKA.2017Gdy odejdą, rozciągnę na nich swoją sieć, ściągnę ich jak ptactwo niebieskie; ukarzę ich, jak im mówiono o tym w ich zgromadzeniu.
4.CYLKOWPonieważ chodzą tam, rozłożę sieć Moją nad nimi, jak ptactwo nieba ich potargnę, skarcę ich, jak to zapowiedziano zborowi ich.
5.MICHALSKIIlekroć poszli, rozpościerałem nad nimi swą sieć: jak ptaki z nieba w dół ich ściągałem, karałem ich, gdy słyszałem o ich złośliwości!
6.TYSIĄCL.WYD5Nad idącymi rozciągnę moją sieć i schwytam wszystkich jak ptaki podniebne, wymierzę karę za ich nieprawości.
7.BRYTYJKAGdy tak chodzą, rozciągam nad nimi swoją sieć, ściągam ich w dół jak ptactwo niebieskie, łapię ich, gdy słyszę ich stado.
8.POZNAŃSKADokądkolwiek jednak się udadzą, zarzucę na nich swe sieci, ściągnę ich jak ptaki powietrzne i zagarnę w sidła za ich przewrotność.
9.WARSZ.PRASKAA Ja na goniących zastawię moje sieci i wychwycę ich wszystkich jak powietrzne ptaki, i karę na nich ześlę za niegodziwości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ tam chodzą, rozłożę nad nimi Moją sieć, zagarnę ich jak ptactwo nieba; skarcę ich, jak to zapowiedziano ich zborowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy tak krążą, rozepnę nad nimi sieć, ściągnę ich w dół niczym schwytane ptaki, ukarzę ich po siedmiokroć za ich zło.
12.TOR.PRZ.Gdy tak chodzą, rozciągnę na nich swoją sieć, ściągnę ich jak ptactwo niebios; ukarzę ich, według tego, co usłyszano na ich zgromadzeniu.