« Oze 7:12 Księga Ozeasza 7:13 Oze 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada im, że odstąpili odemnie! spustoszeni będą; bo wystąpili przeciw mnie, a Jam je odkupił, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.
2.GDAŃSKA.1881Biada im, że się rozbiegli odemnie! spustoszenie przyjdzie na nich, bo wystąpili przeciwko mnie; choćem Ja ich odkupił, ale oni przeciwko mnie mówili kłamstwa;
3.GDAŃSKA.2017Biada im, bo uciekli ode mnie! Niech spadnie na nich spustoszenie, gdyż wystąpili przeciwko mnie. Chociaż ich odkupiłem, oni mówili kłamstwa przeciwko mnie.
4.CYLKOWBiada im, że się rozpierzchli odemnie! Pogrom na nich, że odstąpili odemnie! Nawet gdy wyzwolić ich chciałem głosili o Mnie kłamstwa.
5.MICHALSKIBiada im, że odbiegali odemnie. Zguba im, że grzeszyli wobec mnie! Gdym ich wyzwalał, to oni mówili o mnie kłamstwa,
6.TYSIĄCL.WYD5Biada im, że uciekli daleko ode Mnie. Zguba czeka ich za podniesiony bunt. Ja mam ich wyzwolić, gdy wypowiadają na Mnie kłamstwa?
7.BRYTYJKABiada im, że uciekli ode mnie! Grozi im zguba, gdyż odstąpili ode mnie. A przecież to Ja ich wyzwoliłem; lecz oni rozsiewali o mnie kłamstwa.
8.POZNAŃSKABiada im, bo odeszli daleko ode mnie, niech zginą, bo powstali przeciwko mnie! Jakże miałbym ich ocalić, skoro głoszą przeciwko mnie rzeczy kłamliwe?
9.WARSZ.PRASKABiada im, ponieważ odeszli ode Mnie, zguba na nich czeka, gdyż się buntowali. Czyż mam więc ich wyzwalać Ja, którego tak oczerniają?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada im, że się ode Mnie rozpierzchli! Pogrom na nich, bo odstąpili ode Mnie! Nawet gdy chciałem ich wyzwolić, głosili o Mnie kłamstwa!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada im, że uciekli ode Mnie! Zguba im za ich bunt wobec Mnie. Ja ich wykupuję, a oni głoszą o Mnie kłamstwa!
12.TOR.PRZ.Biada im, bo uciekli ode mnie! Zguba im, gdyż zbuntowali się przeciwko mnie. Ja odkupię ich, lecz oni mówią kłamstwa przeciwko mnie.