« Oze 7:8 Księga Ozeasza 7:9 Oze 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jedli cudzy siłę jego, a on nie wiedział: ale i szędziwość wystąpiła nań, a on nie wiedział.
2.GDAŃSKA.1881Pożarli obcy siłę jego, a on o tem nie wie; sędziwość też nań występuje, wszakże on tego nie wie.
3.GDAŃSKA.2017Obcy pochłonęli jego siłę, a on o tym nie wie; siwizna przyprószyła mu włosy, ale on tego nie dostrzega.
4.CYLKOWPożerali cudzoziemcy siłę jego, a on nie zmiarkował; już siwizna go posiała, a on nie zmiarkował.
5.MICHALSKIObcy zjedli jego mienie, a on nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on nie wie!
6.TYSIĄCL.WYD5Siłę jego pochłaniają obcy, a on nic o tym nie wie; przyprószyła mu włosy siwizna, a on nic o tym nie wie.
7.BRYTYJKAObcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on i tego nie wie.
8.POZNAŃSKAObcy zżerają jego siły, on zaś nie zdaje sobie sprawy z tego; siwizna już mu włosy przyprószyła, on zaś tego nie dostrzega.
9.WARSZ.PRASKAWszystkie jego siły zużywają obcy, tymczasem on sam nawet nic o tym nie wie. Z czasem włosy mu posiwieją, a on też o tym nic nie będzie wiedział.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego siłę pożerali cudzoziemcy, a on się nie zorientował; posiała go już siwizna, a on nie zmiarkował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITObcy pożarli jego siłę, a on nic o tym nie wie; siwizna go przyprószyła - a on nic o tym nie wie.
12.TOR.PRZ.Obcy pochłonęli jego siłę, a on o tym nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on o tym nie wie.