« Oze 8:13 Księga Ozeasza 8:14 Oze 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zapomniał Izrael Stworzyciela swego a nabudował zborów, i Judas téż namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasta jego, i pożre domy jego.
2.GDAŃSKA.1881A że zapomniał Izrael stworzyciela swego, i nabudował kościołów, a Juda rozmnożył miasta obronne, przetoż poślę ogień na miasta jego, który pożre pałace jego.
3.GDAŃSKA.2017Zapomniał Izrael o swoim Stwórcy i pobudował świątynie, a Juda rozmnożył miasta warowne. Ale ja poślę ogień na jego miasta, który pożre jego pałace.
4.CYLKOWPonieważ zapomniał Israel o Stwórcy swoim a wystawiał pałace, Juda zaś mnożył sobie miasta warowne, puszczę ogień na miasta jego, aby pochłonął zamki ich.
5.MICHALSKIże zapomniał Izrael o swoim Stwórcy, a budował świątynie. Ze Judea mnożyła miasta obronne, poszlę ogień do miast jej, aby pożerał jej pałace!
6.TYSIĄCL.WYD5Zapomniał Izrael o swym Stworzycielu i pobudował pałace; twierdz warownych wiele wzniósł Juda, lecz ześlę ogień na jego miasta, i pochłonie wszystkie ich zamki.
7.BRYTYJKAIzrael zapomniał o swoim Stworzycielu i zbudował sobie świątynie. Również Juda zbudował wiele miast obronnych. Ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace.
8.POZNAŃSKAZapomniał Izrael o swoim Stwórcy i pobudował pałace; podobnie Juda wzniósł wiele twierdz. Oto Ja podłożę ogień pod jego miasta, by strawił jego budowle.
9.WARSZ.PRASKAA Izrael zapomniał już o swoim Stwórcy i zbudował sobie ogromne pałace. Juda wzniósł także bardzo liczne warownie. Ale Ja ześlę ogień na całe ich miasta, który wszystkie ich pałace pochłonie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Israel zapomniał o swoim Stwórcy, a zaczął wystawiać pałace; zaś Juda mnożył sobie warowne miasta. Dlatego puszczę ogień na jego miasta, aby pochłonął ich zamki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzrael zapomniał o swoim Stwórcy i nabudował świątyń. Juda też namnożył miast obronnych. Ale ześlę ogień na te jego miasta, strawi on jego pałace.
12.TOR.PRZ.Bo zapomniał Izrael o swoim Stwórcy i pobudował świątynie, a Juda pomnożył miasta warowne. Ale ja poślę ogień na jego miasta i pożre jego pałace.