« Joe 1:1 Księga Joela 1:2 Joe 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie tego starcy, a bierzcie w uszy wszyscy obywatele ziemie! jeźli się to stało za dni waszych, albo za dni ojców waszych?
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie tego starcy, a bierzcie w uszy wszyscy obywatele tej ziemi! Izali się to stało za dni waszych, albo za dni ojców waszych?
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie tego, starcy, nakłońcie ucha wszyscy mieszkańcy tej ziemi. Czy zdarzyło się coś podobnego za waszych dni albo za dni waszych ojców?
4.CYLKOWSłuchajcie tego starcy, a skłońcie ucho wszyscy mieszkańcy tej ziemi! Izali bywało coś podobnego za dni waszych, albo za dni ojców waszych?
5.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków?
6.BRYTYJKASłuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców?
7.POZNAŃSKASłuchajcie tego, starcy, nastawcie ucha, wszyscy mieszkańcy kraju! Czy zdarzyła się kiedyś rzecz podobna za waszych czasów albo za czasów waszych przodków?
8.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie mnie, starsi nadstawcie uszu, wszyscy mieszkańcy kraju! Czy stało się coś takiego za dni waszych albo za dni waszych ojców?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie tego starsi i skłońcie ucho wszyscy mieszkańcy tej ziemi! Czy bywało coś podobnego za waszych dni, albo za dni waszych ojców?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchajcie tego, starsi, zwróćcie uwagę, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy coś takiego zdarzyło się za waszych dni albo za dni waszych ojców?
11.TOR.PRZ.Słuchajcie tego starsi, nakłońcie ucha wszyscy mieszkańcy tej ziemi. Czy stało się to za waszych dni albo za dni waszych ojców?