« Oze 14:9 Księga Joela 1:1 Joe 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo Pańskie, które się stało do Joel, syna Phatuel.
2.GDAŃSKA.1881Słowo Pańskie, które się stało do Joela syna Patuelowego.
3.GDAŃSKA.2017Słowo PANA, które doszło do Joela, syna Petuela.
4.CYLKOWSłowo Wiekuistego, które doszło Joela, syna Pethuela.
5.TYSIĄCL.WYD5Słowo Pana, skierowane do Joela, syna Petuela:
6.BRYTYJKASłowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela.
7.POZNAŃSKASłowo Jahwe powiedziane do Joela, syna Petuela.
8.WARSZ.PRASKASłowo, które Pan wypowiedział do Joela, syna Petuela:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo WIEKUISTEGO, które doszło Joela, syna Petuela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo, które PAN skierował do Joela, syna Petuela.
11.TOR.PRZ.Słowo Jhwh, które stało się do Joela, syna Petuela.