« Joe 2:32 Księga Joela 3:1 Joe 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto w one dni i czasu onego, gdy nawrócę poimanie Juda i Jeruzalem,
2.GDAŃSKA.1881Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud Judzki i Jeruzalemski,
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem w tych dniach i w tym czasie, gdy odwrócę niewolę ludu Judy i Jerozolimy;
4.CYLKOW(4:1) Gdyż oto w one dni i w on czas, gdy przywrócę wygnańców Judy i Jerozolimy,
5.TYSIĄCL.WYD5I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem,
6.BRYTYJKA(3:6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu,
7.POZNAŃSKA(4:1) Bo oto w owe dni, w owym czasie, kiedy odmienię losy Judy i Jeruzalem,
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych i w owym czasie, kiedy losy Judy i Jeruzalem zmienię,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż oto w te dni i w ten czas wrócę wygnańców Judy i Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:1) Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy,