« Joe 3:1 Księga Joela 3:2 Joe 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozaphat, i będę się tam z nimi sądził o lud mój i o dziedzictwo moje Izraelskie, które rozproszyli między narody, a ziemię moję podzielili.
2.GDAŃSKA.1881Zgromadzę też wszystkie narody, i sprowadzę je na dolinę Jozafat, i będę się tam z nimi sądził o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli między pogan, i ziemię moję rozdzielili.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata, i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraela, które rozproszyły wśród narodów i podzieliły moją ziemię.
4.CYLKOW(4:2) Wtedy zgromadzę wszystkie ludy i sprowadzę je na dolinę Josafata, i rozprawię się z nimi tam o lud Mój i dziedzictwo Moje israelskie, które rozproszyły między plemiona, rozdzieliwszy ziemię Moję.
5.TYSIĄCL.WYD5zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je do Doliny Joszafat, i tam sąd nad nimi odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego, Izraela, które wśród narodów rozproszyli, a ziemię moją podzielili;
6.BRYTYJKA(3:7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.
7.POZNAŃSKA(4:2) zgromadzę wszystkie narody, sprowadzę je do Doliny Jozafat i tam odprawię nad nimi sąd w sprawie mego ludu i dziedzictwa mego, Izraela. Bo rozproszyli je między narody, a ziemię moją podzielili;
8.WARSZ.PRASKAkiedy już wszystkie narody zgromadzę i stawię je wszystkie w Dolinie Joszafata, wtedy sąd słuszny nad nim odbędę z powodu Izraela – ludu mego i dziedzictwa. Bo rozproszyli lud mój między narodami, a cały mój kraj podzielili na części.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zgromadzę wszystkie ludy; sprowadzę je do doliny Josafata i tam się z nimi rozprawię o Mój lud, o Moje dziedzictwo israelskie, które rozproszyły między poganami, a Moją ziemię rozdzieliły.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:2) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa, Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili.