« 3Moj 13:36 3 Księga Mojżeszowa 13:37 3Moj 13:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli zmaza stanie, a włosy czarne będą, niechaj wie, że człowiek jest uzdrowiony, a śmiele go czystym niech osądzi.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże jeźli przed oczyma jego tak zostawa ona zmaza, i włos czarny wyrósłby na niej, zgoiła się ona zmaza, czysty jest i za czystego osądzi go kapłan.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak wydaje mu się, że liszaj pozostał bez zmiany i wyrosły na nim czarne włosy, to liszaj został wyleczony, jest on czysty i kapłan uzna go za czystego.
4.CYLKOWJeżeliby wszakże w stanie swoim pozostał strup, a włos czarny wyrósł na nim; to zagoił się strup, czystym jest i za czystego poczyta go kapłan.
5.KRUSZYŃSKILecz jeśli okaże się jego oczom, że parchy pozostają na miejscu i gdy puszcza wysypka czarna, parchy są wyleczone: jest on czystym i kapłan uzna go za czystego.
6.MIESESwszakże jeżeli strup ten pozostał przy wyglądzie swoim i włos czarny wyrósł na nim: strup zagoił się, jest czystym, – niech go kapłan uzna czystym.
7.TYSIĄCL.WYD5Ale jeżeli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany i czarne włosy będą rosnąć na tym miejscu, to znaczy, że grzybica została wyleczona - jest on czysty, i kapłan uzna go za czystego.
8.BRYTYJKAJeżeli jednak w jego oczach liszaj pozostał bez zmiany i są na nim ciemne włosy, to liszaj zagoił się; jest on czysty i kapłan uzna go za czystego.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak jego zdaniem świerzb pozostał nie zmieniony, a na nim porósł czarny włos - to znaczy, że świerzb jest wyleczony. Człowiek jest więc czysty, i za takiego uzna go kapłan.
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak będzie mu się zdawało, że grzybica nie poczyniła postępu i znów zaczęły się ukazywać ciemne włosy w tym miejscu, to dowód, że grzybica została wyleczona. Człowiek jest czysty i za takiego powinien go uznać kapłan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli jednak strup pozostał w swoim stanie i wyrósł na nim czarny włos to znaczy, że strup się zagoił, jest czysty, więc kapłan uzna go za czystego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle jeśli, w jego ocenie, liszaj nie rozwija się dalej, a nawet wyrasta na nim ciemny włos, to oznacza to, że liszaj zagoił się. Chora osoba jest czysta i kapłan uzna ją za taką.