« 3Moj 13:4 3 Księga Mojżeszowa 13:5 3Moj 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ogląda dnia siódmego: a jeźliby trąd daléj się nie szerzył i nie przestąpił na skórze pierwszych granic: zasię go zamknie drugą siedm dni.
2.GDAŃSKA.1881Potem obejrzy go kapłan dnia siódmego; a jeźliby ona blizna tak została w oczach jego, a nie szerzyła się ona blizna po skórze, tedy go zamknie kapłan przez siedem dni po wtóre.
3.GDAŃSKA.2017Potem kapłan obejrzy go siódmego dnia. Jeśli wydaje mu się, że chore miejsce zatrzymało się i nie rozszerzyło na skórze, wtedy kapłan odosobni go na kolejne siedem dni.
4.CYLKOWA obejrzy go kapłan dnia siódmego, a oto zakażenie pozostało w stanie swoim, a nie szerzyło się zakażenie po skórze; tedy zamknie go kapłan na drugie siedm dni.
5.KRUSZYŃSKIDnia siódmego kapłan zbada: oto jeśli plaga w jego przekonaniu stoi na miejsca, nie rozszerzyła się na skórze, odłączy go kapłan poraz wtóry na siedm dni.
6.MIESESGdy dnia siódmego będzie kapłan go oglądał, a oto plaga pozostała przy wyglądzie swoim, nie szerzyła się ta plaga po skórze, niech [mającego] ją kapłan każe zamknąć po raz wtóry przez dni siedem.
7.TYSIĄCL.WYD5Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plama się nie powiększa, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni.
8.BRYTYJKAA gdy kapłan dnia siódmego stwierdzi, że porażone miejsce pozostało takie same, a zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to odosobni go kapłan na dalsze siedem dni.
9.POZNAŃSKASiódmego dnia kapłan go obejrzy; jeśli stwierdzi, że zaognienie pozostało w dawnym stanie i nie rozeszło się po skórze, zatrzyma go w odosobnieniu na dalszych siedem dni.
10.WARSZ.PRASKASiódmego dnia kapłan ponownie zbada chorego; jeżeli stwierdzi, że choroba nie poczyniła postępu i że schorzałe miejsce na skórze nie powiększyło się, to pozostawi go w odosobnieniu przez następne siedem dni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym kapłan siódmego dnia go obejrzy a oto zakażenie pozostało w swoim stanie oraz nie rozszerzyło się po skórze; wtedy kapłan zamknie go na następne siedem dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSiódmego dnia kapłan obejrzy go ponownie. Jeśli wtedy stwierdzi, że schorzenie nie rozwija się dalej na ciele chorego, to poleci odosobnić go na dalsze siedem dni.