« 3Moj 19:4 3 Księga Mojżeszowa 19:5 3Moj 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ miłościw,
2.WUJEK.1923Jeźli ofiarować będziecie ofiarę zapokojną Panu, aby była ubłagalna:
3.GDAŃSKA.1881A gdy ofiarować będziecie ofiarę spokojną Panu, tedy z dobrej woli swej ofiarować ją będziecie.
4.GDAŃSKA.2017A gdy będziecie składać PANU ofiarę pojednawczą, składajcie ją dobrowolnie.
5.CYLKOWA gdy zarzniecie ofiarę opłatną Wiekuistemu; dla uzyskania sobie łaski zarzynajcie ją.
6.KRUSZYŃSKIGdy złożycie ofiarę zapokojną Panu, złóżcie ją, aby sobie wyjednać przychylność.
7.MIESESGdy będziecie zarzynać ofiarę pokojową dla Wiekuistego, – zarzynajcie ją gwoli przysparzaniu łaski dla was.
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby Mu była przyjemna.
9.BRYTYJKAA gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania, ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie.
10.POZNAŃSKAKiedy będziecie składali dla Jahwe ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby zapewnić sobie [Jego] łaskawość.
11.WARSZ.PRASKAGdy będziecie składać dla Jahwe ofiarę pojednania, czyńcie to tak, aby pozyskać jego życzliwość.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zarżniecie ofiarę opłatną dla WIEKUISTEGO zarzynajcie ją w celu uzyskania sobie łaski.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziecie składali PANU rzeźną ofiarę pokoju, ofiarujcie ją tak, aby zyskać u Niego przychylność.