« 3Moj 9:13 3 Księga Mojżeszowa 9:14 3Moj 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wypłókawszy pierwéj w wodzie jelita i nogi.
2.GDAŃSKA.1881Omył też wnętrzności, i nogi, i spalił je z ofiarą całopalenia na ołtarzu.
3.GDAŃSKA.2017Obmył też wnętrzności oraz nogi i spalił je z ofiarą całopalną na ołtarzu.
4.CYLKOWI wymył trzewa i golenie, i puścił z dymem wraz z całopaleniem, na ofiarnicy.
5.KRUSZYŃSKIWymył wnętrzności i golenie, i spalił jako całopalenie na ołtarzu.
6.MIESES– trzewia zaś i golenie spłukał [przedtem] i puścił z dymem na ołtarzu obok całopalnej tej ofiary.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym na ołtarzu przy całopaleniu.
8.BRYTYJKAWnętrzności zaś i nogi obmył i spalił na ołtarzu przy ofierze całopalnej.
9.POZNAŃSKANastępnie obmył wnętrzności i nogi, i spalił na ołtarzu wraz z tym całopaleniem.
10.WARSZ.PRASKAPotem opłukał w wodzie wnętrzności i nogi i spalił je na ołtarzu ponad ofiarą całopalenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wymył trzewia oraz golenie i wraz z całopaleniem puścił z dymem na ofiarnicy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITObmył także wnętrzności i kończyny. Je również spalił na ołtarzu, na ofierze całopalnej.