« 3Moj 9:17 3 Księga Mojżeszowa 9:18 3Moj 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiarował i wołu i barana, ofiary zapokojne ludu: i podali mu synowie jego krew, którą wylał na ołtarz wokoło.
2.GDAŃSKA.1881Zabił też wołu, i barana na ofiarę spokojną, która była za lud; i podali mu synowie Aaronowi krew, którą pokropił ołtarz z wierzchu około.
3.GDAŃSKA.2017Zabił też wołu i barana jako ofiarę pojednawczą za lud. I synowie Aarona podali mu krew, którą pokropił ołtarz dokoła.
4.CYLKOWI zarznął wołu i barana na ofiarę okupną za lud; i podali mu synowie Ahrona krew, i pokropił nią ofiarnicę w około.
5.KRUSZYŃSKIZarznął też wołu i barana, jako ofiarę zapokojną za naród. Synowie Aarona podali mu krew i rozlał ją na ołtarzu dookoła;
6.MIESESnakoniec zarżnął wołu i barana na ofiary pokojowe ludu; synowie Arona podali mu krew, a on pokropił nią ołtarz dookoła;
7.TYSIĄCL.WYD5Potem zabił cielca i barana jako ofiarę biesiadną dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on pokropił nią ołtarz dokoła.
8.BRYTYJKANa koniec zarżnął wołu i barana jako ofiarę pojednania za lud, synowie Aarona podali mu krew, którą on skropił ołtarz wokoło,
9.POZNAŃSKAZabił również wołu i barana jako ofiarę dziękczynną od ludu. Jego synowie podali mu krew, którą pokropił dookoła ołtarza,
10.WARSZ.PRASKAWreszcie zabił cielca i baranka na ofiarę pojednania za lud. Synowie Aarona podali mu krew, którą on rozlał dokoła ołtarza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zarżnął też byka i barana na ofiarę opłatną za lud, a synowie Ahrona podali mu krew, więc pokropił nią wokół ofiarnicę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Aaron złożył cielca i barana w rzeźnej ofierze pokoju za lud. Jego synowie podali mu krew, a on skropił nią ołtarz dookoła.