« Am 1:14 Księga Amosa 1:15 Am 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pójdzie Melchom w niewolą, on i książęta jego spółem, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881I pójdzie król ich w niewolę, on i książęta jego z nim, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I pójdzie ich król do niewoli, on i jego książęta razem z nim, mówi PAN.
4.CYLKOWI pójdzie król ich na wygnanie, on i książęta jego społem, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIA król ich pójdzie na wygnanie, on i książęta jego razem! Powiedział Jahwe.
6.SZERUDAI pójdzie król ich w niewolę wraz z książętami swymi - mówi Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5I pójdzie król ich w niewolę, on i książęta jego razem - rzekł Pan.
8.BRYTYJKAI pójdzie ich król do niewoli, a razem z nim jego książęta – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAa król ich pójdzie na wygnanie, on i książęta jego razem z nim - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKról wasz musi pójść na wygnanie, on i wszyscy książęta jego tak bowiem rozkazał Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich władca pójdzie na wygnanie; razem: on oraz jego książęta – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI pójdzie ich król na zesłanie, on, a z nim jego książęta - mówi PAN.
13.TOR.PRZ.I pójdzie ich król do niewoli, on i jego książęta razem z nim, mówi Jhwh.