« Am 1:7 Księga Amosa 1:8 Am 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wytracę obywatela z Azothu i trzymającego berło z Aszkalonu i obrócę rękę moję na Akkaron, i zginą pozostali z Philistynów, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Wykorzenię też obywatela z Azotu, i tego, który trzyma sceptr z Aszkalonu, i obrócę rękę moję przeciwko Akkaronowi, że zginie ostatek Filistynów, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wykorzenię też mieszkańca z Aszdodu i tego, który trzyma berło z Aszkelonu, i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, i zginie resztka Filistynów, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI wytępię mieszkańca z Aszdodu a dzierżącego berło z Aszkelonu, i zwrócę rękę Moję na Ekron, i zaginie szczątek Pelisztów, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.MICHALSKIA rękę swą zwrócę przeciwko Ekron, i wyginie resztka Filistynów! Powiedział Jahwe.
6.SZERUDAI wytępię obywatela z Azotu i trzymającego berło z Askalonu. I obrócę rękę moją na Ekron tak, że zginie ostatek Filistynów - mówi Wszechmocny Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5Wytępię mieszkańców Aszdodu i dzierżącego berło w Aszkelonie. Zwrócę rękę przeciw Ekronowi i zginie reszta Filistynów - rzekł Pan Bóg.
8.BRYTYJKAI wytępię mieszkańców Aszdodu i władcę Aszkalonu. I zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, tak że zginie ostatek Filistynów – mówi Wszechmogący Pan.
9.POZNAŃSKAwytracę mieszkańców Aszdodu i tego, kto dzierży berło w Aszkalonie, zwrócę prawicę moją przeciwko Ekronowi, i Filistyni wyginą do reszty - mówi Jahwe-Pan.
10.WARSZ.PRASKAWładcy Aszdodu też zgotuję zgubę i temu, co dzierży berło w Aszkelonie. Potem po Ekron wyciągnę me ręce i zginie cała Filistynów reszta tak bowiem Pan rozkazał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wytępię mieszkańca Aszdodu oraz tego, co trzyma berło z Aszkelonu; zwrócę Moją rękę na Ekron i zginie szczątek Pelisztinów – mówi Pan, WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWytnę mieszkańców z Aszdodu i dzierżącego berło Aszkelonu. Zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi i wygubię resztę Filistynów - mówi Wszechmocny PAN.
13.TOR.PRZ.Wytnę też mieszkańca z Aszdodu i trzymającego berło z Aszkelonu, i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi i zginie resztka Filistynów, mówi Jhwh Pan.