« Am 1:8 Księga Amosa 1:9 Am 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości Tyru i dla czterech nie nawrócę go, dlatego, że zamknęli poimanie doskonałe w Idumei a nie wspomnieli przymierza braterskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Tyru, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że ich w więzienie wieczne podali Edomczykom, a nie wspomnieli na przymierze braterskie;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ wydali wszystkich jeńców Edomowi, a nie pamiętali o braterskim przymierzu;
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Coru dla czterech nie cofnę tego: dla tego że wydali całe osady brańców Edomowi, a nie pamiętali na przymierze bratnie.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Tyru, i dla czterech kary nie cofnę: że sprzedawali niewolników Edomitom, a nie pamiętali o związku bratnim,
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Tyru i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że wydali Aramowi pełną liczbę brańców, a nie pomnieli na przymierze braterskie.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż wydali oni Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i nie pamiętali o bratnim przymierzu.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu,
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Tyru nie odmienię postanowienia, bo sprzedawali jeńców całymi gromadami Edomitom, nie zważając na związek bratni.
10.WARSZ.PRASKAI oto, co jeszcze Pan mówi: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem, bo wielkie rzesze uprowadzonych wydali w ręce Edomu i nie przestrzegali przymierza zawartego z braćmi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Coru, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że wydali Edomowi całe osady brańców, a nie pamiętali o bratnim przymierzu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Tyru i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż wszystkich uprowadzonych wydali Edomowi, zapominając o bratnim przymierzu.
13.TOR.PRZ.Tak mówi Jhwh: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wydali ich wszystkich w niewolę Edomowi, a nie pamiętali o braterskim przymierzu;