« Am 7:3 Księga Amosa 7:4 Am 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mi ukazał Pan Bóg, a oto wołał sądu do ognia Pan Bóg: i pożarł przepaść wielką i zjadł część pospołu.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mi ukazał panujący Pan, a oto panujący Pan wołał, że sprawę swoję powiedzie ogniem, a spaliwszy przepaść wielką, spalił i część królestwa Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017To mi ukazał Pan BóG: Oto Pan BóG wezwał ogień w celu sądu, a wchłonął wielką głębię i strawił dział.
4.CYLKOWPoczem ukazał mi Pan Wiekuisty, a oto obwieścił poprowadzić sprawę swą ogniem Pan Wiekuisty, i pochłonął on toń wielką i strawił już zagony.
5.MICHALSKITaką rzecz ukazał mi (Pan Jahwe): a oto (Pan) Jahwe dla ukarania wezwał ogień i spalił wielki ocean, także palił cząstkę (Jahwe);
6.SZERUDATo mi ukazał Wszechmocny Pan: Oto wzywał płomień ognia i spalił wielką toń podziemną.
7.TYSIĄCL.WYD5To mi ukazał Pan Bóg: Pan Bóg powołał jako narzędzie sądu ogień i strawił on Wielką Otchłań, i strawił część pola.
8.BRYTYJKATakie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto Wszechmogący Pan wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę.
9.POZNAŃSKATo mi ukazał Jahwe-Pan: Oto (Jahwe-Pan) wezwał płomień ognisty, który wchłonął wielką otchłań wód, a potem zaczął pochłaniać pola.
10.WARSZ.PRASKAA oto, co pokazał mi Pan Bóg w innym widzeniu: Wezwał Pan Bóg ogień, żeby pokarał ludzi. I wypełniła się ogniem cała otchłań i miał zgotować zagładę całej ziemi Jakuba.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Pan, WIEKUISTY mi ukazał, że oto Pan, WIEKUISTY obwieścił, że poprowadzi swą sprawę ogniem; więc pochłonął on wielką toń oraz strawił zagony.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Wszechmocny PAN ukazał mi taki obraz: otóż zobaczyłem, jak Wszechmocny PAN przyzywa ogień, by nim wymierzyć karę. Ogień ten mógł wysuszyć nawet wielką otchłań i pochłonąć całe dziedzictwo!