« Am 9:10 Księga Amosa 9:11 Am 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia podniosę przybytek Dawidów, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jako za dni dawnych.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie jego, i obaliny jego naprawię, a pobuduję go, jako za dni dawnych;
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu podniosę upadły przybytek Dawida i zamuruję jego wyłomy; wzniosę jego ruiny i odbuduję go, jak za dawnych dni;
4.CYLKOWDnia onego dźwignę namiot Dawida i zagrodzę wyłomy jego, a ruiny jego podniosę, i odbuduję go jak za dni dawnych.
5.MICHALSKIW dniu tym podniosę upadły szałas Dawida, i zamuruję szczerby jego, a ruiny odnowię, i odbuduję go tak, jak był za dni starodawnych!
6.SZERUDA"W owym dniu dźwignę upadłą chatkę Dawida i zamuruję rysy jej i ruiny jej naprawię i odbuduję ją, jak za dni dawnych,
7.TYSIĄCL.WYD5W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję,
8.BRYTYJKAW owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni,
9.POZNAŃSKAW owym dniu podźwignę z upadku szałas Dawida, jego szczeliny zasklepię, wzniosę na nowo jego ruiny i odbuduję go, jak za dawnych dni,
10.WARSZ.PRASKAW dniu owym znowu podniosę przewrócony namiot Dawida, rysy wszystkie zamuruję i jak za dni dawnych odbuduję wieże,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tego dnia dźwignę namiot Dawida, zagrodzę jego wyłomy, podniosę jego ruiny oraz go odbuduję, jak za dawnych dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym też dniu postawię podupadły szałas Dawida, zamuruję wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduję go - będzie jak w dawnych czasach.