« Am 9:8 Księga Amosa 9:9 Am 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto Ja rozkaże i wskrzeszę między wszymi narody dom Izraelów, jako wskrzeszają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Bom oto Ja rozkazał, a rozmiecę między wszystkie narody dom Izraelski jako miotana bywa pszenica na przetaku, tak, iż nie przepadnie i kamyk na ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem wydam rozkaz i przesieję dom Izraela wśród wszystkich narodów, jak pszenicę przesiewa się przetakiem, tak że żadne ziarenko nie spadnie na ziemię.
4.CYLKOWGdyż oto rozkażę i rozmiotę między wszystkie narody dom Israela, tak jako się miota na przetaku, a nie spada szczypta na ziemię.
5.MICHALSKIBo oto ja wydaję rozkazanie, i rozproszę po wszystkich ludach dom Izraela tak, jak razprasza się ziarno w przetaku, a nic twardego nie upadnie na ziemię!
6.SZERUDABo oto każę przesiać (wśród wszystkich ludów) dom Izraela tak, jak się przesiewa na przetaku, a nie upadnie kamyk na ziemię.
7.TYSIĄCL.WYD5Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię.
8.BRYTYJKABo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.
9.POZNAŃSKABo oto wydam rozkaz i każę przesiać Dom Izraela wśród wszystkich narodów, podobnie jak się przesiewa [ziarno] w rzeszocie, tak jednak, że żadne ziarenko nie spadnie na ziemię.
10.WARSZ.PRASKAOtóż Ja sam wydam wkrótce rozkazy, by przesiać dom Izraela pośród wszystkich narodów, jak przetakiem przesiewa się ziarna, tak iż żadne z nich nie spada na ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż oto rozkażę i rozrzucę dom Israela pomiędzy wszystkie narody; tak, jak się rzuca na przetaku i ani szczypta nie spada na ziemię.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo oto na mój rozkaz odsieję dom Izraela wśród narodów, tak jak ziarno przesiewa się w przetaku - i żadne nie upadnie na ziemię.