« Jon 4:3 Księga Jonasza 4:4 Jon 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan : Co mniemasz, dobrze się ty gniewasz?
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: A dobrzeż to, że się tak gniewasz?
3.GDAŃSKA.2017PAN odpowiedział: Czy to dobrze, że tak się gniewasz?
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty: A czyż słuszna to, że się tak gniewasz?
5.TYSIĄCL.WYD5Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?
6.BRYTYJKAA Pan odpowiedział: Czy to słuszne, tak się gniewać?
7.POZNAŃSKAA Jahwe odpowiedział: - Czy słusznie się tak gniewasz?
8.WARSZ.PRASKAWtedy odpowiedział Pan: Czy sądzisz, że słusznie tak się oburzasz?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY powiedział: A czy słusznym jest to, że się tak gniewasz?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz PAN go zapytał: Pomyśl, czy słusznie się gniewasz?