« Mic 6:9 Księga Micheasza 6:10 Mic 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze ogień w domu niezbożnego, skarby nieprawości i miara mniejsza gniewu pełna.
2.GDAŃSKA.1881Izali jeszcze są w domu niezbożnego skarby niesprawiedliwe, i miara niesprawiedliwa i obrzydła?
3.GDAŃSKA.2017Czy jeszcze w domu bezbożnego skarby niesprawiedliwe i miara niesprawiedliwa i obrzydliwa?
4.CYLKOWCzyż wciąż jeszcze w domu niegodziwego skarby bezprawiem zdobyte, i efa za szczupła, przeklęta?
5.TYSIĄCL.WYD5Domu nieprawości, czy mogę znieść niegodziwe skarby i efę uszczuplaną, przeklętą?
6.BRYTYJKACzy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie, i o przeklętej, skąpej mierze?
7.POZNAŃSKACzyż miałbym zapomnieć o domu bezbożnego, o nieuczciwie zdobytych bogactwach, o przeklętej, uszczuplanej efie?
8.WARSZ.PRASKACzy są jeszcze w domu bezbożnika skarby zgromadzone podstępnie i miary sfałszowane, powód do narzekań?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy wciąż jeszcze w domu niegodziwego są bezprawiem zdobyte skarby oraz za szczupła efa, przeklęta?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wciąż jest w tym mieście dom bezbożnego i skarby zdobyte bezprawiem, i miara skąpa, przeklęta?