« Mic 6:6 Księga Micheasza 6:7 Mic 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali Pan może być ubłagan tysiącami baranów, albo wielą tysięcy kozłów tłustych? Izali dam pierworodnego mego za złość moję, owoc żywota mego za grzech dusze mojéj?
2.GDAŃSKA.1881Izali się Pan kocha w tysiącach baranów, i w tysiącu tysięcy strumieni oliwy? Izali dam pierworodnego swego za przestępstwo moje? albo owoc żywota mego za grzech duszy mojej?
3.GDAŃSKA.2017Czy PAN ma upodobanie w tysiącach baranów i w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam mu dać swego pierworodnego za mój występek, owoc mego łona za grzech mojej duszy?
4.CYLKOWCzyż ma upodobanie Wiekuisty w tysiącach baranów? w myriadach strumieni oliwy? Czyż mi oddać pierworodnego mego za winę moję, płód żywota mego za grzech duszy mojej?
5.TYSIĄCL.WYD5Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?
6.BRYTYJKACzy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu?
7.POZNAŃSKACzy Jahwe będzie rad z tysięcy kozłów, z niezliczonych strug oliwy? Czy mam złożyć pierworodnego w ofierze za swą winę, swego syna rodzonego za swój własny grzech?
8.WARSZ.PRASKACzy miłe będą Panu tysiące baranów i oleju niewyczerpane strumienie? A może Mu ofiaruję pierworodnego, by zgładzić moją winę, owoc mojego żywota, by zmazać moje grzechy?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy WIEKUISTY ma upodobanie w tysiącach baranów? W miriadach strumieni oliwy? Czy mam oddać mojego pierworodnego za mą winę; płód mojego życia za grzech mej duszy?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy PANU podobają się tysiące baranów, miriady strumieni oliwy? Czy za me przestępstwo mam Mu dać pierworodnego, owoc mego łona za grzech mojej duszy?