« Hab 2:19 Księga Habakuka 2:20 Hab 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale Pan w kościele swym świętym, niech milczy od oblicza jego wszystka ziemia.
2.GDAŃSKA.1881Pan jest w kościele świętobliwości swojej; umilknij przed obliczem jego wszystka ziemio!
3.GDAŃSKA.2017PAN jest w swoim świętym przybytku. Niech cała ziemia zamilknie przed nim.
4.CYLKOWAle Wiekuisty w przybytku Swoim świętym - przed Nim niechaj umilknie ziemia cała.
5.TYSIĄCL.WYD5A Pan mieszka w swym świętym domu, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia.
6.BRYTYJKAAle Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!
7.POZNAŃSKANatomiast Jahwe mieszka w swym świętym Przybytku; niech umilknie wobec Niego ziemia cała.
8.WARSZ.PRASKAPan zaś przebywa w swym świętym przybytku, niech tedy świat cały zamilknie przed Jego obliczem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY przebywa w Swoim świętym Przybytku; niech przed Nim umilknie cała ziemia!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN natomiast przebywa w swoim świętym przybytku. Umilknij przed Nim, cała ziemio!