« Hab 2:18 Księga Habakuka 2:19 Hab 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, który mówi drewnu: Ocuć się! Wstań, kamieniowi milczącemu. Izali ten nauczyć będzie mógł? Oto ten okryty jest złotem i śrebrem, a ducha żadnego niemasz we wnętrznościach jego.
2.GDAŃSKA.1881Biada temu! który mówi drewnu: Ocuć się, a kamieniowi niememu: Obudź się! Tenże to ma uczyć? Spojrzyj nań, powleczonyć jest złotem i srebrem; ale w nim niemasz zgoła żadnego ducha.
3.GDAŃSKA.2017Biada temu, który mówi do drewna: Przebudź się, a do niemego kamienia: Obudź się! Czyż on może nauczać? Spójrz na niego, jest powleczony złotem i srebrem, ale nie ma w nim żadnego ducha.
4.CYLKOWBiada temu, który woła do drewna: ocuć się! obudź się, do martwego kamienia! Tenże by miał wskazówek udzielać? Wszakże powleczony on złotem i srebrem, a ducha żadnego w nim niema.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada temu, co mówi: Obudź się! - do drzewa, Podnieś się! do niemego głazu. <Czy on pouczy?> Okryte one złotem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma.
6.BRYTYJKABiada temu, kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem lecz ducha w nim nie ma żadnego,
7.POZNAŃSKABiada temu, kto mówi do drewna: "Przebudź się!" a do niemego kamienia: "Ocknij się!" (Czy on może dać jakąś wyrocznię?) Pokryty jest wprawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego.
8.WARSZ.PRASKABiada temu, kto mówi do drzewa, by się przebudziło, i do martwego kamienia, powstań? Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? Srebrem i złotem co prawda, jest ono okryte, lecz nie ma w nim żadnego ducha czy też tchnienia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada temu, co woła do drewna: Ocuć się! Do martwego kamienia – Obudź się! Czyżby ten miał udzielać wskazówek? Patrzcie na niego! Powleczony jest srebrem i złotem, ale ducha żadnego w nim nie ma.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada temu, kto do drewna mówi: Zbudź się! Albo: Porusz się! - do niemego kamienia! Czyż on jest w stanie pouczyć? Pokryty jest wprawdzie złotem albo srebrem, lecz żadnego ducha nie ma w jego wnętrzu!