« Sof 2:15 Księga Sofoniasza 3:1 Sof 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada draźnicielko! a odkupione miasto, gołębico.
2.GDAŃSKA.1881Biada temu miastu zmazanemu i splugawionemu, gwałty czyniącemu!
3.GDAŃSKA.2017Biada brudnemu i splugawionemu miastu ucisku!
4.CYLKOWBiada przekornej i zbrukanej, stolicy ciemięztwa!
5.TYSIĄCL.WYD5Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk!
6.BRYTYJKABiada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu!
7.POZNAŃSKABiada opornemu i splamionemu miastu ciemięzców!
8.WARSZ.PRASKABiada zbuntowanemu, brudnemu i uciskającemu innych miastu!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada przekornej i zbrukanej stolicy ciemięstwa!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada miastu ucisku, krnąbrnemu, nieczystemu!