« Sof 3:14 Księga Sofoniasza 3:15 Sof 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odjął Pan sąd twój, odwrócił nieprzyjacioły twoje, królem Izraelskim Pan w pośrodku ciebie, nie będziesz się bać złego więcéj.
2.GDAŃSKA.1881Że odjął Pan sądy twoje, uprzątnął nieprzyjaciela twego; król Izraelski jest Panem w pośrodku ciebie, nie oglądasz więcej złego.
3.GDAŃSKA.2017PAN oddalił twoje sądy, usunął twojego wroga. Król Izraela, PAN, jest pośród ciebie. Nie będziesz już oglądał zła.
4.CYLKOWUsunął Wiekuisty sądy nad tobą, uprzątnął wroga twojego! Królem Israela Wiekuisty w pośród ciebie: nie ujrzeć ci więcej niedoli.
5.TYSIĄCL.WYD5Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
6.BRYTYJKAPan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.
7.POZNAŃSKAJahwe wydalił twoich przeciwników, przepędził twych wrogów. Jahwe jest twoim królem, nie spotyka cię już żadne nieszczęście.
8.WARSZ.PRASKAOddalił Pan wyrok na ciebie wydany, a twoich wrogów zmusił do odwrotu. Król Izraela i Pan jest już u ciebie, nie potrzebujesz się obawiać żadnego nieszczęścia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY usunął sądy nad tobą, uprzątnął twojego wroga! WIEKUISTY wśród ciebie jest Królem Israela. Nie ujrzysz więcej niedoli.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN umorzył twój wyrok, usunął twoich wrogów, Królem Izraela jest PAN pośród ciebie, już więcej nie przestraszy cię zło!