« Agg 1:13 Księga Aggeusza 1:14 Agg 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzbudził Pan ducha Zorobabel, syna Salathiel, książęcia Judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszego ludu, i weszli i czynili dzieło w domu Pana zastępów, Boga swego.
2.GDAŃSKA.1881Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów, Boga swego.
3.GDAŃSKA.2017I PAN wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu PANA zastępów, swego Boga;
4.CYLKOWI wzbudził Wiekuisty ducha Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika judzkiego, i ducha Jehoszui, syna Jehocadaka, kapłana najwyższego, i ducha całego ostatka ludu, że przystąpili, by wykonać roboty około przybytku Wiekuistego zastępów, Boga swojego.
5.TYSIĄCL.WYD5Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów,
6.BRYTYJKAWtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga,
7.POZNAŃSKAPobudził więc Jahwe ducha Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka, i ducha całej pozostałej części narodu, tak że przyszli i rozpoczęli prace przy Domu Jahwe, Boga swego,
8.WARSZ.PRASKAWtedy pobudził Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, oraz ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, i wreszcie ducha tych wszystkich, którzy z całego ludu zostali przy życiu. Wszyscy oni zgłosili się, aby stanąć do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY pobudził ducha namiestnika judzkiego Zerubabela, syna Szaltiela; ducha najwyższego kapłana Jezusa, syna Jehocedeka, oraz ducha całego ostatka ludu, więc przystąpili, by wykonać roboty wokół Przybytku swojego Boga, WIEKUISTEGO Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, PANA Zastępów.