« Agg 1:12 Księga Aggeusza 1:13 Agg 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Aggeusz, poseł Pański, z posłów Pańskich do ludu, mówiąc: Ja jestem z wami, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Aggieusz, poseł Pański, rzekł do ludu, będąc w poselstwie Pańskiem, mówiąc: Jam z wami, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Aggeusz, posłaniec PANA, przemówił do ludu, głosząc przesłanie PANA: Ja jestem z wami, mówi PAN.
4.CYLKOWI rzekł Haggaj, poseł Wiekuistego, w poselstwie Wiekuistego do ludu, w tych słowach: Ja z wami, rzecze Wiekuisty:
5.TYSIĄCL.WYD5Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKAAggeusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: Jam jest z wami – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAAggeusz zaś, wysłaniec Jahwe, rzekł do ludu z polecenia Jahwe: "Ja jestem z wami - tak mówi Jahwe".
8.WARSZ.PRASKAAggeusz zaś, wysłannik Pański, przekazał ludowi takie polecenia Pana: Ja jestem z wami – mówi Pan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Aggeusz, poseł WIEKUISTEGO, w poselstwie WIEKUISTEGO powiedział do ludu te słowa: Ja z wami – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA Aggeusz, posłaniec PANA, przekazał ludowi takie poselstwo PANA: Ja jestem z wami - oświadcza PAN.