« Zach 10:5 Księga Zachariasza 10:6 Zach 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I umocnię dom Juda a dom Józeph zbawię i nawrócę je; bo się zlituję nad nimi: i będą, jako byli, kiedym ich był nie porzucił; bom Ja Pan, Bóg ich, i wysłucham je.
2.GDAŃSKA.1881I umocnię dom Judowy, a dom Józefowy wybawię, i w pokoju ich osadzę, bo mam litość nad nimi; i będą, jakobym ich nie odrzucił; bom Ja jest Pan, Bóg ich, a wysłucham ich.
3.GDAŃSKA.2017Umocnię dom Judy, wybawię dom Józefa i sprowadzę ich z powrotem w pokoju, bo zlituję się nad nimi. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił. Ja bowiem jestem PAN, ich Bóg, i wysłucham ich.
4.CYLKOWI natchnę bohaterstwem dom Judy, a dom Józefa wspomogę, i sprowadzę ich napowrót; gdyż zmiłuję się nad nimi, a będą jakobym ich nigdy nie porzucił. Albowiem Ja Wiekuisty, Bóg ich, a wysłucham ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Umocnię dom Judy, a dom Józefa wybawię. Sprowadzę ich z powrotem, bo miłosierdzie im okazałem. I znowu będzie tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, albowiem Ja jestem Pan, ich Bóg, Ja ich wysłucham.
6.BRYTYJKAI wzmocnię dom Judy, i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituję się nad nimi. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, Ponieważ Ja jestem Panem, ich Bogiem, i wysłucham ich.
7.POZNAŃSKAUmocnię Dom Judy i wybawię Dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, bo ogarnie mnie litość nad nimi, i będzie tak, jak gdybym ich nigdy nie był odrzucał. Bom Ja jest Jahwe, ich Bóg, i Ja ich wysłucham.
8.WARSZ.PRASKASilnym uczynić pragnę dom Judy, a dom Józefa postanowiłem ocalić. Z powrotem ich sprowadzę, bo zlitowałem się nad nimi. Będzie tak, jakbym ich nigdy nie dotknął. Ja jestem Pan i Bóg wasz. Ja was wysłucham.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dom Judy uczynię silnym, a dom Josefa wspomogę i ich osadzę; bo się nad nimi zmiłuję i będą, jakbym ich nigdy nie porzucił. Gdyż Ja, WIEKUISTY, ich Bóg, ich wysłucham.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWzmocnię dom Judy i wybawię dom Józefa. Odnowię ich, bo się nad nimi zmiłuję. I będą, jakbym ich nie odrzucił, gdyż Ja jestem PAN, ich Bóg - i wysłucham ich.