« Zach 10:8 Księga Zachariasza 10:9 Zach 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozsieję je między narody, a zdaleka wspomną na mię, i żyć będą z synmi swymi, a wrócą się.
2.GDAŃSKA.1881I rozsieję ich między narody, aby na miejscach dalekich wspomnieli na mię, a żywi będąc z synami swoimi nawrócili się.
3.GDAŃSKA.2017I rozsieję ich wśród narodów, aby w dalekich krajach przypomnieli sobie o mnie, a żyjąc tam ze swoimi dziećmi, nawrócą się.
4.CYLKOWRozsieję ich między ludami, ale w najodleglejszych krajach wspomną o Mnie, a zostaną przy życiu wraz z dziećmi swojemi i powrócą.
5.TYSIĄCL.WYD5Między narodami ich rozproszyłem i na obczyźnie o Mnie pamiętać będą, wychowają swych [synów], a potem powrócą.
6.BRYTYJKAChociaż ich rozproszyłem pośród ludów, jednak będą pamiętali o mnie w dalekich krajach, odchowają swoje dzieci i wrócą.
7.POZNAŃSKARozproszyłem ich między narody, a oni i w stronach dalekich będą o mnie pamiętać; wychowają swe dzieci i wrócą.
8.WARSZ.PRASKARozsiałem ich pomiędzy ludami, lecz nie zapomną o Mnie będąc daleko. Pozostaną przy życiu razem ze swymi dziećmi, a potem wrócą do domu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozsieję ich między ludami, lecz wspomną o Mnie w najodleglejszych krainach; zostaną przy życiu wraz ze swoimi dziećmi i powrócą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć rozproszyłem ich między ludami, w dalekich stronach pamiętali o Mnie, ich synowie przeżyją - i wrócą.