« Zach 11:13 Księga Zachariasza 11:14 Zach 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zrzezałem rózgę moję wtórą, którą zwano Powrózkiem, abych rozwiązał braterstwo między Judą a Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881Potem porąbałem laskę moję drugą Związujących, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem.
3.GDAŃSKA.2017Potem złamałem swoją drugą laskę, Więzy, aby zerwać braterstwo między Judą a Izraelem.
4.CYLKOWPoczem złamałem i drugi mój kosztur "skojarzenie", aby zerwać przyjaźń między Judą a Israelem.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie złamałem moją drugą laskę: Zjednoczenie, na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem.
6.BRYTYJKAPotem złamałem moją drugą laskę „Jedność”, aby zerwać braterstwo pomiędzy Juda a Izraelem.
7.POZNAŃSKAPotem złamałem swą drugą laskę "Jedność", rozwiązując braterstwo między Judą a Izraelem.
8.WARSZ.PRASKAPotem połamałem moją drugą laskę, Hobelim, na znak złamania przymierza braterskiego, jakie istniało pomiędzy Judą oraz Izraelem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem złamałem i drugi mój kostur, „skojarzenie”, by zerwać przyjaźń pomiędzy Judą a Israelem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przerąbałem moją drugą laskę, Jedność, aby zerwać braterstwo między Judą a Izraelem.