« Zach 12:10 Księga Zachariasza 12:11 Zach 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia wielki będzie płacz w Jeruzalem jako płacz Adadremmon na polu Mageddon.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego będzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Magieddon;
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
4.CYLKOWDnia onego wielką będzie żałoba w Jerozolimie, jako żałoba pod Hadadrymonem, na równinie Megiddo.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
6.BRYTYJKAW owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
7.POZNAŃSKAW owym dniu będzie w Jerozolimie tak wielki lament, jak lament w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym płacz po umarłych będzie tak donośny, jak ongiś w Hadad–Rimmon, na płaszczyźnie Megiddo.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia wielką będzie żałoba w Jeruszalaim, jak żałoba pod Hadad–Rimmonem, na równinie Megiddo.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu dojdzie w Jerozolimie do wielkiej rozpaczy, jak w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.