« Zach 12:4 Księga Zachariasza 12:5 Zach 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeką hetmanowie Juda w sercu swem: Niech mi będą posileni obywatele Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich.
2.GDAŃSKA.1881I rzekną książęta Judzcy w sercu swem: Mamy siłę i obywatele Jeruzalemscy w Panu zastępów, Bogu swoim.
3.GDAŃSKA.2017I przywódcy Judy powiedzą w swoim sercu: Mieszkańcy Jerozolimy będą naszą siłą w PANU zastępów, swoim Bogu.
4.CYLKOWWtedy pomyślą sobie książęta judzcy w sercu swojem: podporą silną są mi mieszkańcy Jerozolimy gwoli Wiekuistemu zastępów, Bogu ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas przywódcy judzcy powiedzą sobie w sercu: Potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana Zastępów.
6.BRYTYJKAPotem książęta Judy będą mówić w swoim sercu: Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w Panu Zastępów, w swoim Bogu.
7.POZNAŃSKAWtedy książęta judzcy powiedzą sobie: "Mieszkańcy Jerozolimy mają oparcie w Jahwe Zastępów, w swym Bogu".
8.WARSZ.PRASKAWtedy przywódcy oddziałów judzkich zaczną sobie myśleć: Jednak mieszkańcy Jerozolimy są silni Panem Zastępów, swym Bogiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy przywódcy judzcy pomyślą w swoim sercu: Silną podporą są dla mnie mieszkańcy Jeruszalaim, dzięki WIEKUISTEMU Zastępów, ich Bogu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy książęta Judy uznają w swoich myślach: Naszą mocą są mieszkańcy Jerozolimy ufający swojemu Bogu, PANU Zastępów.