« Zach 14:11 Księga Zachariasza 14:12 Zach 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły na Jeruzalem: Będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w dziurach swych i język ich uschnie w gębie ich.
2.GDAŃSKA.1881A tać będzie plaga, którą uderzy Pan wszystkie narody, któreby walczyły przeciwko Jeruzalemowi: Ciało każdego stojącego na nogach swoich schnąć będzie, a oczy ich wypłyną z dołków swoich, i język ich uschnie w ustach ich.
3.GDAŃSKA.2017A taka będzie plaga, którą PAN dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jerozolimie: Ich ciała będą się rozkładać, gdy jeszcze będą stać na nogach, ich oczy będą gnić w oczodołach i ich język zgnije w ustach.
4.CYLKOWTaka zaś będzie plaga, jaką uderzy Wiekuisty wszystkie ludy, które wyruszyły do walki przeciw Jerozolimie: Zaniknie ciało każdego, podczas gdy jeszcze na nogach swych stać będzie; zanikną mu oczy w jamach swoich, i zaniknie mu język w ustach.
5.TYSIĄCL.WYD5A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach.
6.BRYTYJKAA taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach.
7.POZNAŃSKAA oto jaką plagą dotknie Jahwe wszystkie narody, które wyruszyły na Jerozolimę: ciało ich będzie się rozkładało, gdy jeszcze będą się trzymać na nogach, oczy będą im gniły w oczodołach i gnić im będzie język w ustach.
8.WARSZ.PRASKAA oto, co uczyni Pan wszystkim narodom, które prowadziły wojnę z Jerozolimą: ich ciała zaczną się same rozpadać, choć oni będą jeszcze trzymać się na nogach; oczy poblakną im w oczodołach, a język zdrętwieje w ustach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś taką będzie plaga, jaką WIEKUISTY uderzy wszystkie ludy, które wyruszyły do walki przeciw Jeruszalaim: Ciało każdego zaniknie, podczas gdy będzie jeszcze stał na swoich nogach; zanikną mu oczy w swoich jamach oraz zaniknie mu język w ustach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie ludy natomiast, które walczyły przeciw Jerozolimie, PAN dotknie taką plagą: zdrowym ludziom psuć się będą ciała, oczy zaczną gnić w oczodołach, a język rozkładać się w ustach.