« Zach 14:12 Księga Zachariasza 14:13 Zach 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dnia onego będzie trwoga Pańska wielka między nimi, i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zejmie się ręka jego z ręką bliźniego jego.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie Pańskie między nimi, tak, iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od PANA, tak że jeden uchwyci rękę drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego.
4.CYLKOWDnia onego padnie popłoch wielki od Wiekuistego, na nich, tak że uchwyci jeden rękę drugiego, a ręka jednego przeciw ręce drugiego się podniesie.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden z drugim chwycą się za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.
6.BRYTYJKAW owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego.
7.POZNAŃSKAW owym dniu będzie wśród nich straszne zamieszanie, zesłane przez Jahwe, tak że jeden chwyci drugiego za bary i nawzajem podniosą na siebie ręce.
8.WARSZ.PRASKAWprowadzi też Pan za dni owych wielkie zamieszanie wśród ludzi: jeden drugiego będzie chwytał za bary, jeden będzie podnosił rękę na drugiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia padnie na nich wielki popłoch od WIEKUISTEGO, tak, że jeden uchwyci rękę drugiego, a ręka jednego podniesie się przeciw ręce drugiego.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu PAN wzbudzi wśród nich wielkie zamieszanie. Jeden chwyci drugiego i porwą się na siebie nawzajem.