« Zach 14:16 Księga Zachariasza 14:17 Zach 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: Ktoby nie szedł z familii ziemie do Jeruzalem, aby się pokłonił królowi, Panu zastępów, nie będzie deszcz na nie.
2.GDAŃSKA.1881A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon Królowi, PANU zastępów, na tego nie będzie padać deszcz.
4.CYLKOWKtoby zaś z rodów ziemi nie wyruszył do Jerozolimy, by ukorzyć się królowi, Wiekuistemu zastępów - na tego (ziemię) deszcz nie spadnie.
5.TYSIĄCL.WYD5A te z ludów ziemi, które nie pośpieszą do Jerozolimy oddać pokłonu - Królowi Panu Zastępów - będą pozbawione deszczu.
6.BRYTYJKADla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu.
7.POZNAŃSKAGdyby jednak któreś z plemion ziemi nie udało się do Jerozolimy, by oddać hołd Królowi, Jahwe Zastępów, będzie pozbawione deszczu.
8.WARSZ.PRASKAŻadna zaś kropla deszczu nie spadnie u tych – z jakiegokolwiek pokolenia ziemi by pochodzili – którzy nie zechcą udać się do Jerozolimy, ażeby się pomodlić do Króla i Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto z ludów ziemi nie wyruszy do Jeruszalaim, aby ukorzyć się przed Królem, WIEKUISTYM Zastępów – na tego deszcz nie spadnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli któryś z rodów ziemi nie uda się do Jerozolimy, by złożyć pokłon Królowi, PANU Zastępów, to zostanie pozbawiony deszczu.