« Zach 14:19 Księga Zachariasza 14:20 Zach 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia będzie, co na uździe końskiéj jest, poświęcono Panu, i będą kotły w domie Pańskim jako czasze przed ołtarzem.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, jako miednic przed ołtarzem.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu na dzwoneczkach koni będzie taki napis: Świętość PANU; a kotłów w domu PANA będzie jak czasz przed ołtarzem.
4.CYLKOWDnia onego będzie na dzwonkach koni napis: poświęcone Wiekuistemu! a będą kotły w domu Wiekuistego jako kropielnice przed ofiarnicą.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis: Poświęcone Panu, a kotły [zwyczajne] w świątyni Pańskiej będą jak kropielnice przed ołtarzem.
6.BRYTYJKAW owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis: Poświęcony Panu. A garnków domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem.
7.POZNAŃSKAW owym dniu na dzwonkach [przy rzędach] końskich będzie [napis]: "Poświęcone Jahwe", a granice w Świątyni będą równie [święte], jak misy ofiarne przed ołtarzem.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym nawet na dzwoneczkach u koni pojawią się napisy: „Panu poświęcone”, zaś zwykłe kotły z domu Pańskiego będą używane jak czary przed ołtarzem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia, na dzwonkach koni będzie napis: Poświęcone WIEKUISTEMU, a kotły w Domu WIEKUISTEGO będą jak kropielnice przed ofiarnicą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie konie na dzwoneczkach uprzęży będą miały napis: Poświęcony PANU. Garnki w domu PANA będą jak czasze sprzed ołtarza.