« Zach 2:9 Księga Zachariasza 2:10 Zach 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Chwal a wesel się, córko Syońska! bo oto Ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Zaśpiewaj a rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Zaśpiewaj i raduj się, córko Syjonu, bo oto przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi PAN.
4.CYLKOW(2:14) Wesel się i raduj, córo Cyonu! gdyż oto przychodzę i zamieszkam wpośród ciebie, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKA(2:14) Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAWesel się i raduj, córo Syjonu, bo oto przychodzę, by zamieszkać pośród ciebie - mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKACiesz się tedy i raduj, Córo Syjonu, bo oto już przychodzę i pragnę pośród was zamieszkać – wyrocznia Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wesel się i raduj, córo Cyonu! Bo oto przychodzę oraz zamieszkam pośród ciebie – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:14) Wiwatuj! Raduj się, córko Syjonu! Bo oto przychodzę i zamieszkam u ciebie - oświadcza PAN.