« Zach 2:12 Księga Zachariasza 2:13 Zach 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niech milczy wszelkie ciało od oblicza Pańskiego; bo powstał z mieszkania swego świętego.
2.GDAŃSKA.1881Niech umilknie wszelkie ciało przed obliczem Pańskiem; albowiem się ocuci z mieszkania świętobliwości swojej.
3.GDAŃSKA.2017Niech umilknie wszelkie ciało przed PANEM. On bowiem powstał ze swego świętego przybytku.
4.CYLKOW(2:17) Wtedy zamilknąć wszelkiemu ciału przed obliczem Wiekuistego, gdyż rozbudzi się z przybytku swego świętego.
5.TYSIĄCL.WYD5Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.
6.BRYTYJKA(2:17) Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego.
7.POZNAŃSKANiech zamilknie wszelkie stworzenie wobec Jahwe, bo już wyruszył ze swej świętej siedziby".
8.WARSZ.PRASKANiech wszelkie stworzenie zamilknie w obliczu Pana, który już wychodzi ze swego świętego przybytku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy, przed obliczem WIEKUISTEGO niech umilknie wszelka cielesna natura, gdyż zatriumfuje ze Swojego świętego Przybytku.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:17) Umilknij przed PANEM, wszelkie ciało, gdyż powstał ze swej świętej siedziby.