« Zach 4:2 Księga Zachariasza 4:3 Zach 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dwie oliwy wedle niego, jedna po prawicy lampy, a druga po lewicy jéj.
2.GDAŃSKA.1881Dwie też oliwy przytem, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie jej.
3.GDAŃSKA.2017Dwa drzewa oliwne obok niego, jedno po prawej stronie czaszy, a drugie po jej lewej stronie.
4.CYLKOWDwa też oliwniki przy nim, jeden po prawej stronie czaszy, a drugi po lewej jej stronie.
5.TYSIĄCL.WYD5I dwie oliwki stoją, jedna z prawej, a druga z lewej strony zbiornika.
6.BRYTYJKADwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony.
7.POZNAŃSKAObok niego dwa drzewa oliwne, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie naczynia".
8.WARSZ.PRASKAObok widziałem dwa drzewka oliwne, jedno po prawej, drugie po lewej stronie świecznika.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy nim dwie oliwki; jedna po prawej stronie czaszy, a druga po jej lewej stronie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITObok świecznika widzę też dwa drzewa oliwne, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie czaszy.