« Zach 4:6 Księga Zachariasza 4:7 Zach 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cóżeś ty, góro wielka! przed Zorobabelem? w równinę: i wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.
2.GDAŃSKA.1881Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim.
3.GDAŃSKA.2017Czymże ty jesteś, góro wielka? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim.
4.CYLKOWCzembyś nie była, góro wielka, przed Zerubabelem będziesz równiną. A dźwignie on kamień zworniczy przy okrzykach: wspaniały, wspaniały on!
5.TYSIĄCL.WYD5Czymże ty jesteś, góro wysoka? Wobec Zorobabela [staniesz] się równiną. On zwieńczy kamień szczytowy wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią!
6.BRYTYJKAKim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny!
7.POZNAŃSKACzymże ty jesteś, góro wysoka, wobec Zorobabela? Staniesz się równiną! To on umieści ostatni kamień na szczycie, i rozlegną się radosne okrzyki: Jak piękny, jak piękny!"
8.WARSZ.PRASKAA ty, wysoka góro, kim jesteś? Dla Zarobabela staniesz się równiną, na której już układa on kamień węgielny, podczas gdy wszyscy wołają: Jakiś piękny, jakiś wspaniały!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czym byś nie była, wielka góro, to przed Zerubabelem będziesz równiną. On też dźwignie główny kamień, przy okrzykach: Z łaski! Z powodu Jego łaski!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jesteś, wielka góro? Przed Zorobabelem staniesz się równiną! On wyniesie kamień zwieńczenia! I wołać będą: Łaska! Niech go otacza łaska!